StartCarl Johansson (S), förtroendevald
Kontaktperson

Carl Johansson (S), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-11-29 09:22

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Calle.Johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA