StartIsa Österberg (L), förtroendevald
Kontaktperson

Isa Österberg (L), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-01-15 16:49

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande i skolnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Isa.Osterberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA