StartMårten Hemström (L), förtroendevald
Kontaktperson

Mårten Hemström (L), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2020-12-23 08:25

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Vice ordförande i skolnämnden. Ledamot i valberedningen. Ersättare ombud Västmanlands kommuner och landsting förbundsmöten (VKL).

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Marten.Hemstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA