StartTomas Bergling (M), förtroendevald
Kontaktperson

Tomas Bergling (M), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-11-06 09:28

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Tomas.Bergling@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA