StartLina Björkman, Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Kontaktperson

Lina Björkman, Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri

Publicerad 2018-12-04
Uppdaterad 2020-02-24 15:30
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Ansökan enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 81
Fax: 0224-192 98
E-post: Lina.Bjorkman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala