StartPeter Storm, Enhetschef
Kontaktperson

Peter Storm, Enhetschef

Publicerad 2018-08-27
Uppdaterad 2020-01-07 11:19

Ärenden

Vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, Öppenvård Stöd och behandling, stödteamet

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 96 40
Fax: 0224-192 98
E-post: peter.storm@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala