StartJonna Kangas, Kommunjurist. Dataskyddsombud. (föräldraledig)
Kontaktperson
Publicerad 2018-05-22
Uppdaterad 2021-03-18 15:14

Ärenden

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Adress: Stora torget 1B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 74 15
Fax: 0224-188 50
E-post: jonna.kangas@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala