StartGlenn Andersson (S), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2022-09-26
Uppdaterad 2022-09-26 10:45

Ärenden

Förtroendevald

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Fax: 0224-188 50
E-post: glenn.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala