StartJulia Ljungnér, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Kontaktperson

Julia Ljungnér, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Publicerad 2018-02-13
Uppdaterad 2020-04-22 08:12

Ärenden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 66
Fax: 0224-192 98
E-post: julia.ljungner@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala