StartVilhelm Svahn, Kvalitetsutvecklare
Kontaktperson

Vilhelm Svahn, Kvalitetsutvecklare

Publicerad 2018-01-16
Uppdaterad 2019-01-18 08:55

Ärenden

Kvalitetsutvecklare vård och omsorg

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 09
Fax: 0224-192 98
E-post: vilhelm.svahn@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala