StartSilverlotsen
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-21
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Stora Torget 9, 733 30 Sala
Besökstider:

Drop-in (utom röda dagar).

Telefon: 0224 74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: silverlotsen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Det ska vara enkelt och gå snabbt att få information, hjälp och vägledning när det gäller frågor om studier, jobb, försörjningsstöd och integration. Därför så har Silverlotsen skapats i Sala.

Vad kan Silverlotsen hjälpa till med?

I februari i år startades det samarbete mellan arbetsförmedlingen, Tärna folkhögskola och Sala kommuns enheter Integration, Arbete & Försörjning och Vuxnas lärande som har döpts till Silverlotsen.

Varje torsdag (utom på röda dagar) har Silverlotsen drop in för allmänheten klockan 13-16 i en lokal på Stora torget 9 i Sala. Där kan man snabbt få svar på sina frågor.

Tanken är att man ska slippa bli bollad mellan olika enheter och aktörer och att allt därmed också ska gå snabbare.

Det går också att få kontakt med Silverlotsen via denna e-postadress:

silverlotsen@sala.se

Relaterade tjänster