StartEkeby dammar
Kontaktobjekt

Ekeby dammar

Publicerad 2017-05-09
Uppdaterad 2017-05-09 16:13
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 77 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kulturfritid@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Runt Ekeby dammar i Sala stadspark finns en trevlig och populär promenadslinga där många av de vita broarna passeras.

Beskrivning

Den stora dammen invid stadsparken. Dammen delas av en promenadväg med bro och bildar på så sätt övre och nedre Ekeby dammar. Ursprungligen skapat av det vattenflöde som rann ned från Långforsen samt senare av en utloppskanal från gruvan.

Där finns gädda, abborre och regnbågslax. Isättning av regnbågslax sker 1 gång/år. Fiske fritt utom vid karpfiske.

Namnet härrör från de bybildningar som fanns här redan under medeltiden. Tidigt fanns här även en mjölkvarn som utnyttjade vattnet på dess väg ned i Lillån. Kvarnen fanns kvar till 1964 då den föll offer för några barns ovarsamma lek med eld. Idag påminner en kvarnsten och en transformatorstation om den tidigare kvarnverksamheten.

Relaterade tjänster