StartIda Blixt, VA-strateg
Kontaktperson
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2021-08-24 10:58

Ärenden

Anslutning till allmänt vatten och avlopp. VA-taxa. Verksamhetsområden för allmänt vatten och avlopp. Vatten- och avloppsplan för Sala.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 75 68
Fax: 0224-67 78 00
E-post: ida.blixt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala