StartIda Blixt, Teknisk handläggare
Kontaktperson

Ida Blixt, Teknisk handläggare

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-10-17 09:12

Ärenden

Anslutningsärenden vatten och avlopp.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 75 68
Fax: 0224-188 50
E-post: ida.blixt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala