StartFassika Gustavsson (S), förtroendevald
Kontaktperson

Fassika Gustavsson (S), förtroendevald

Publicerad 2017-04-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:55

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: fassika.gustavsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA