StartInger Apell, Skolsköterska
Kontaktperson

Inger Apell, Skolsköterska

Publicerad 2017-03-07
Uppdaterad 2019-01-17 09:28
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 80 84
Fax: .
E-post: inger.apell@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala