StartVerdandi grundsärskola åk 7-9
Kontaktobjekt

Verdandi grundsärskola åk 7-9

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2020-10-06 14:10

Adress: Klövervägen 22, 733 32 Sala

Telefon: 0224-74 80 51

Fax: .
E-post: daniel.everitt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På Verdandi finns grundsärskola för åk 7-9 med inriktning mot träningsskola. Verdandi grundsärskola delar lokaler med Verdandi gymnasiesärskola.