StartHans Johansson (C), förtroendevald
Kontaktperson

Hans Johansson (C), förtroendevald

Publicerad 2016-12-30
Uppdaterad 2020-01-14 11:41

Ärenden

Ersättare i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: hans.johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA