StartMagnus Eriksson (SBÄ), förtroendevald
Kontaktperson

Magnus Eriksson (SBÄ), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-11-06 09:06

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i valberedningen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Magnus.Eriksson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA