StartMagnus Edman (SD), förtroendevald
Kontaktperson

Magnus Edman (SD), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-01-18 09:21

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i valberedningen. Ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Magnus.Edman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA