StartJohanna Ritvadotter (V), förtroendevald
Kontaktperson

Johanna Ritvadotter (V), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2020-01-10 08:30

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Johanna.Ritvadotter@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA