StartAnn-Kristin Lindgren (S), förtroendevald
Kontaktperson

Ann-Kristin Lindgren (S), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-12-09 13:22

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: ann-kristin.lindgren@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA