StartFredrik Larsson (M), förtroendevald
Kontaktperson

Fredrik Larsson (M), förtroendevald

Publicerad 2017-10-06
Uppdaterad 2020-01-10 08:24

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: fredrik.larsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA