StartJakob Westergren, Miljöinspektör
Kontaktperson

Jakob Westergren, Miljöinspektör

Publicerad 2017-03-01
Uppdaterad 2019-02-21 10:00
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöfarlig verksamhet/industri

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 86
Fax: 0224-188 50
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala