StartRegina Effler, Miljöinspektör
Kontaktperson

Regina Effler, Miljöinspektör

Publicerad 2018-10-02
Uppdaterad 2018-10-02 10:07
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Ärenden

Miljöfarlig verksamhet/industri, värmepumpar

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 87
Fax: 0224-74 73 08
E-post: byggmiljo@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala