StartAnders Westin (C), förtroendevald
Kontaktperson

Anders Westin (C), förtroendevald

Publicerad 2016-12-30
Uppdaterad 2019-11-06 09:10
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Sammankallande i valberedningen. Ombud för Västmanlands kommuner och landstings förbundsmöten (VKL)

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: anders.westin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA