StartGustaf Eriksson (C), förtroendevald
Kontaktperson

Gustaf Eriksson (C), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-12-04 10:29

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i skolnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: gustaf.eriksson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA