StartJasmina Trokic, Planarkitekt
Kontaktperson
Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2018-06-27 08:18

Ärenden

Översiktsplanering och detaljplanering

Adress: Stora Torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-747325
Fax: 0224-188 50
E-post: jasmina.trokic@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala