StartMaria Komstadius, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson

Maria Komstadius, Arbetsmarknadskonsulent

Publicerad 2016-09-13
Uppdaterad 2021-02-26 11:43

Ärenden

ESF-projekt Gröna Gången

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 01
Fax: 0224-188 50
E-post: Maria.Komstadius@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala