StartLiselott Andersson, Arbetsmarknadskonsulent
Kontaktperson

Liselott Andersson, Arbetsmarknadskonsulent

Publicerad 2017-05-05
Uppdaterad 2021-02-26 11:47

Ärenden

Ung Start - Navigatorcentrum, Verksamheten arbetar för att få ut ungdomar i åldrarna 16-25 i sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier. Jobbcenter

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 98 23
Fax: 0224-188 50
E-post: liselott.andersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala