StartChrister Eriksson , förtroendevald (C)
Kontaktperson

Christer Eriksson , förtroendevald (C)

Publicerad 2017-04-26
Uppdaterad 2019-01-18 09:53
Sala kommun, Valnämnd

Ärenden

Ersättare i Valnämnden. Ordförande i Sala-Heby Energi AB. Ordförande i Sala Heby Energi Elnät AB.

Adress:
Telefon: 0224-74 71 03
Fax: 0224-188 50
E-post: Christer.Eriksson2@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA