StartSamhällsbyggnadsförvaltningen (Heby kommun)
Kontaktobjekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Heby kommun)

Publicerad 2016-08-23
Uppdaterad 2016-08-23 22:55
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Tingsgatan 11, 744 32 Heby
Besökstider:

Telefon: 0224-361 78
Telefontider:

Fax: 0224-301 94
E-post: information@heby.se
Postadress: Heby kommun, 744 88 Heby

Om oss

Naturvårdsfrågor allmänt samt arbete med miljömål, vattendirektivet och rådgivning i naturvårdsfrågor till jord- och skogsbrukare gällande restaureringsfrågor, miljöövervakning, FSC®-skogscertifiering och miljöstöd utförs i Heby kommun av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Webbplats

https://heby.se/