StartAnna Johansson, Enhetschef
Kontaktperson

Anna Johansson, Enhetschef

Publicerad 2016-12-13
Uppdaterad 2019-02-21 10:01
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: anna.johansson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala