StartAnna Johansson, Enhetschef
Kontaktperson

Anna Johansson, Enhetschef

Publicerad 2016-12-13
Uppdaterad 2020-06-24 08:57
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 73 71
Fax: 0224-188 50
E-post: anna.johansson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala