StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens protokoll från den 16 augusti 2023
Anslagstavla
Publicerad 2023-08-21
Uppdaterad 2023-08-21 15:53

Tillkännages under perioden 2023-08-21--2023-09-12

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-08-16

Anslagets sattes upp: 2023-08-21

Anslagets tas ner: 2023-09-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens protokoll 2023-08-16 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se