StartAnslagstavlaGranskning av översiktsplan Sala kommun 2050
Anslagstavla
Publicerad 2023-01-13
Uppdaterad 2023-01-13 09:34

Tillkännages under perioden 2023-01-16 - 2023-03-16

Sala kommun har upprättat ett granskningsförslag till översiktsplan för Sala kommun 2050. Syftet med översiktsplanen är att vägleda den framtida mark och vattenanvändningen i kommunen. Efter granskningen kan förslaget komma att justeras ytterligare utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskningen pågår från den 16 januari 2023 till den 16 mars 2023. Synpunkter är möjliga att lämna senast den 16 mars 2023.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på medborgarkontoret, Stora Torget 1, samt på www.sala.se/op2050

 

Eventuella synpunkter på granskningsförslaget lämnas in skriftligen till:

Post: Planering och Utveckling, Box 304, 733 25 Sala

Webb: www.sala.se/op2050-synpunkter

E-post: kommun.info@sala.se