StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 17 februari 2021
Anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 17 februari 2021

Publicerad 2021-02-19
Uppdaterad 2021-02-19 13:15
Sala kommun, Stab
Tillkännages under perioden: 2021-02-19--2021-03-14

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-02-17

Anslagets sattes upp: 2021-02-19

Anslagets tas ner: 2021-03-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2021-02-17(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se