StartAnslagstavlaJustering av Krisledningsnämndens protokoll från den 17 november 2020
Anslagstavla

Justering av Krisledningsnämndens protokoll från den 17 november 2020

Publicerad 2020-11-17
Uppdaterad 2020-11-17 10:49
Sala kommun, Stab
Tillkännages under perioden: 2020-11-17--2020-12-09

Bevis om justering av krisledningsnämndens protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Anslagets sattes upp: 2020-11-17

Anslagets tas ner: 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-17 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se