StartAnslagstavlaJustering av krisledningsnämndens protokoll från den 4 november 2020
Anslagstavla

Justering av krisledningsnämndens protokoll från den 4 november 2020

Publicerad 2020-11-09
Uppdaterad 2020-11-09 15:14
Sala kommun, Stab
Tillkännages under perioden: 2020-11-09--2020-12-01

Bevis om justering av krisledningsnämndens protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-04

Anslagets sattes upp: 2020-11-09

Anslagets tas ner: 2020-12-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-04 (se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se