StartAnslagstavlaSamråd: Detaljplan för Norrängen
Anslagstavla

Samråd: Detaljplan för Norrängen

Publicerad 2020-11-02
Uppdaterad 2020-11-02 18:01
Samrådstid: 2020-11-04 - 2020-11-29

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Norrängen i form av bostäder. Denna del av Sala är för närvarande exploaterat med bostäder, verksamheter och tyngre industrier.
Planområdet planeras möjliggöra ca 150 bostäder.

Samrådshandlingar finns på kommunens webbplats www.sala.se, klicka på länk nedan under "Läs mer". Handlingarna finns också utställda på Medborgarkontoret i Kommunhusets entré, Stora Torget 1. 

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen lämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och utvecklingsenheten, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se senast den 29 november 2020. Ange diarienummer: 2019/244

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Observera att detta skede kallas för samråd.

Kontakt

Robert Yngvesson, Planarkitekt
0224-74 73 22 robert.yngvesson@sala.se