StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 30 september 2020
Anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll från den 30 september 2020

Publicerad 2020-10-01
Uppdaterad 2020-10-01 10:29
Sala kommun, Stab
Tillkännages under perioden: 2020-10-01 - 2020-10-23

Bevis om justering av kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Anslagets sattes upp: 2020-10-01

Anslagets tas ner: 2020-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens ledningsutskotts protokoll 2020-09-30(se länk till sammanträde)

Kontakt

Malin Selldén Wahlman, Kommunsekreterare
0224747052 malin.selldenwahlman@sala.se