StartAnslagstavlaJustering av kommunstyrelsens arbetsgivardelegationens protokoll 24 september 2020
Anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsgivardelegationens protokoll 24 september 2020

Publicerad 2020-09-30
Uppdaterad 2020-09-30 08:25
Anslås under perioden 2020-09-30 - 2020-10-22

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsgivardelegationens protkoll

Sammanträdesdag: 2020-09-24

Anslagets sattes upp: 2020-09-30

Anslagets tas ner: 2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning.

Bifogat dokument: Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationens protokoll

Kontakt

Isak Holstensson, Förhandlingschef
0224-747000 Isak.Holstensson@sala.se