Ledig kommunal tomt

Sätra 2:18

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:53
Friliggande bostadshus i ett plan.

Om fastigheten

Kommundel: Sätrabrunn
Adress: Samuel Skragges väg 22 733 95 Sala
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 986

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i ett plan. Största byggnadsyta är 25 % av fastighetsytan. Källare får byggas.

Grundundersökning

Köparen ska ombesörja och bekosta grundundersökning samt radonmätning av tomten. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs får köparen även svara för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.