Ledig kommunal tomt

Sätra 2:13 (reserverad till JD t o m 2020-01-07)

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2019-12-16 14:39
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Friliggande bostadshus i kombination med småindustri och hantverk, högst två plan.

Om fastigheten

Kommundel: Sätrabrunn
Adress: Gullvallavägen 8 733 95 Sala
Markpris (kr): 89 000 kr
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1820

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i kombination med småindustri och hantverk, högst två plan. Största byggnadsyta är 25 % av fastighetsytan.

Grundundersökning

Köparen ska ombesörja och bekosta grundundersökning samt radonmätning av tomten. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs får köparen även svara för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

Upplysningar

Ines Vikblom, Plankoordinator
0222-74 73 30 ines.vikblom@sala.se