Ledig kommunal tomt

Sörsalbo 6:46

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:33
Friliggande bostadshus i ett plan.

Om fastigheten

Kommundel: Salbohed
Adress: Soldatvägen 13 A 733 63 Salbohed
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1194

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i ett plan.

Grundundersökning

Köparen ska ombesörja och bekosta grundundersökning samt radonmätning av tomten. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs får köparen även svara för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.