Ledig kommunal tomt

Sand 1:31

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:18
Fastigheten är inte planlagd. Byggnation får prövas med förhandsbesked hos Sala kommuns byggenhet.

Om fastigheten

Kommundel: Salbohed
Adress: Östergårdsvägen 19 733 63 Salbohed
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): ej planlagd
Areal (kvm): 2354

Planbestämmelse

Fastigheten är inte planlagd. Byggnation får prövas med förhandsbesked hos Sala kommuns byggenhet.

Grundundersökning

Köparen ska ombesörja och bekosta grundundersökning samt radonmätning av tomten. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs får köparen även svara för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.