Ledig kommunal tomt

Sand 1:25

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:20
Friliggande bostadshus i ett plan utan källare.

Om fastigheten

Kommundel: Salbohed
Adress: Sandvägen 7 733 63 Salbohed
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1009

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas. Dagvatten dräneras på egna fastigheten

Grundundersökning

Köparen ska ombesörja och bekosta grundundersökning samt radonmätning av tomten. Om det visar sig att extraordinär grundläggning krävs får köparen även svara för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.