Ledig kommunal tomt

Kärrbäcksbo 1:8

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2019-01-16 16:07
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Friliggande bostadshus i en våning.

Om fastigheten

Kommundel: Ransta
Adress: Spinnrocksvägen 4 733 73 Ransta
Markpris (kr): 89 000 kr
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1043

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i en våning. Källare får byggas.

Grundundersökning

Köparen får beställa och bekosta nödvändig grundundersökning samt radonmätning. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

Upplysningar

Ines Vikblom, Plankoordinator
0222-74 73 30 ines.vikblom@sala.se