Ledig kommunal tomt

Möklinta-Skräddarbo 1:43

Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2020-09-21 10:56
Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas.

Om fastigheten

Kommundel: Möklinta
Adress: Klintvägen 11 733 75 Möklinta
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abonnemangsavgifter
Areal (kvm): 949

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i ett plan. Källare får inte byggas. För närvarande är fastigheten inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Grundundersökning

Kommunen har inte gjort någon grundundersökning på fastigheten vilket måste göras före byggnation. Kostnaden för denna grundundersökning betalas av tomtköparen. Detsamma gäller för förekommande radonundersökning. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.