Ledig kommunal tomt

Broddbo 6:54

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2019-11-12 10:45
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

Om fastigheten

Kommundel: Broddbo
Adress: Roslingsvägen 7 733 97 Sala
Markpris (kr): 89 000 kr
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abbonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1757

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

Grundundersökning

Fastigheten är inte grundundersökt. Kostnaden för denna grundundersökning ingår inte i tomtpriset utan skall betalas av tomtköparen. Radonmätning skall ombesörjas och bekostas av tomtköparen. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.

Upplysningar

Ines Vikblom, Plankoordinator
0222-74 73 30 ines.vikblom@sala.se