StartÖvernattning, tillfällig - Anmälan
Självservice

Övernattning, tillfällig - Anmälan

Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2021-05-03 16:02

Blanketten ska skickas in till Räddningstjänsten Sala-Heby senast 5 dagar innan förläggningen ska äga rum.

Om tjänsten

Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för tillfällig övernattning i skolor eller andra lokaler.

Villkor

Företag, föreningar och privatpersoner.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se