StartSjälvserviceGator och vägar, Felanmälan
Självservice

Gator och vägar, Felanmälan

Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2019-02-19 17:12
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Anmälan

Observera att ansvaret ligger hos väghållaren. Utöver kommunen kan det vara Trafikverket eller en enskild väghållare.

Dagtid 0224-74 75 06, 0224-74 75 03

Övrig tid, SOS Alarmering 021-35 07 80

Om tjänsten

Den här tjänsten kan du använda för att anmäla fel på kommunens allmänna gator och vägar.

Villkor

Vem som helst kan använda sig av den här tjänsten.

Avgifter

Tjänsten är avgiftsfri.

Relaterade kategorier